Nødutganger
Det er strengt forbudt å benytte seg av nødutgangene i andre tilfeller enn nød.
Overtredelse kan føre til bortvisning fra arrangementet.

Røyk
All form for røyking skal skje på utsiden av bygget, borte fra inngangene.

Alkohol
På alle arrangementer i regi av TveitLAN er det strengt forbud å være beruset eller å nyte alkohol.
Skulle en deltaker være synlig beruset vil deltakeren bli bortvist fra arrangementet.

Tyveri
Alt tyveri bør meldes til Safety eller Infodesk. Deltakere er selv ansvarlige for å melde tyveri til politiet.
Alle deltakere er selv ansvarlig for sitt eget utstyr, og bør sørge for at dette er forsikret.