Disse reglene gjelder alle turneringer på TveitLAN.

Retten til å delta

 • Hver deltaker må ha gyldig billett for å kunne delta i turneringer.
 • Crewmedlemmer kan også delta i turneringene.
 • Hver person som ønsker å delta må være påmeldt og sjekket inn.
  • Forhåndspåmelding skjer på e-post til tveitlan@outlook.com. Informasjon som må være med er:
   – navn
   – Plassnummer
   – hvilken turnering man vil melde seg på
  • Innsjekking skjer i game-desken
 • Påmelding fra enkelte spillere eller lag kan i spesielle tilfeller avvises av Game-crew.

Turneringer per deltaker

 • Hver deltaker kan delta i så mange turneringer han eller hun ønsker, men aldri mer enn en gang i samme turnering.
 • Det vil ikke bli tatt hensyn til en spiller/et lag som deltar i flere turneringer. Hver turnering har sin egen timeplan. Hvis noen kamper kolliderer, vil spilleren/laget bli diskvalifisert fra turneringen de velger å ikke dukke opp til.

Minimum deltakere for å starte en turnering

 • En turnering kan bare bli holdt hvis det er fire (4) eller flere deltakere/lag. Hvis dette antallet ikke er nådd, kan turneringen bli kansellert og premiene overført til en annen turnering.

Diskvalifisering

 • TveitLAN kan diskvalifisere spillere/lag for den grunn vi mener er riktig.
 • Diskvalifisering kan skje ved regelbrudd. Noen av disse kan være:
  • Usportslig oppførsel
  • For sen til kampen
  • Unødvendig protestering

Publisering av demoer/replays

 • TveitLAN har eksklusiv rett til å publisere alle demoer/replays og andre filmer/fotografier tatt under turneringene.

Krav om tilgjengelighet

 • Det er et krav at alle spillere/lagledere må være tilgjengelige til alle tider under turneringen. De er selv ansvarlige for dette.
 • Spillere/lagledere må oppgi telefonnummer, e-post, samt rad- og setenummer.
 • Spillere/lagledere skal registrere seg med fullt navn og nickname.

Klager

 • Ved mistanke om regelbrudd skal kampen bli rapportert 15 minutter etter at den er ferdigspilt.
 • For å påstå et regelbrudd skal beviser legges frem for gjeldende administrator. Deretter skal administratoren avgjøre om påstanden er gyldig eller ugyldig. Er påstanden ugyldig, står resultatet som ved kampslutt.

Premier

 • Alle spillere/lag skal delta på premieseremonien som finner sted rett etter finalen i turneringen. TveitLAN utbetaler ikke pengepremier til vinnere som ikke er tilstede på premieseremonien.
 • Mottakeren av premiepengene er den/de personen(e) som har registrert seg for en turnering, konkurrert og oppnådd en plassering i turneringen som gir premie.
 • Premiepengene utbetales i løpet av 90 dager etter at arrangementet er slutt.
 • En turnering kan bare bli holdt hvis det er fire (4) eller flere deltakere/lag. Hvis dette antallet ikke er nådd, kan turneringen bli kansellert og premiene overført til en annen turnering.
 • TveitLAN forbeholder seg retten til å redusere premiepotten i en turnering ved få påmeldte deltakere/lag.
 • TveitLAN forbeholder seg retten til å om nødvendig å redusere pengepremiene, eller omgjøre hele eller deler av premiepengene til utstyr som tilsvarer verdien av oppsatte premier.

Regelendringer

 • TveitLAN forbeholder seg retten til å endre, slette, legge til og modifisere reglene, også i løpet av konkurransen. Reglene vil da bli oppdatert på nettsiden til TveitLAN. Det er spillerens eget ansvar å holde seg oppdatert på reglene.