TveitLAN er i dag arrangert av den frivillige organisasjonen TveitLAN. LAN er en forkortelse som ofte blir brukt i sammenheng med dataparty.

Organisasjonen er demokratisk drevet og alle medlemmer av TveitLAN har stemmerett ved generalforsamlingen hvor nytt styre velges. Man blir automatisk medlem i organisasjonen ved å kjøpe vanlig inngangsbillett.