Generelt reglement
Følgende regler gjelder alle deltakere på TveitLAN.

Du som deltaker skriver under på et dokument hvor du godtar og vedkjenner at du har forstått reglementet. Dette gjøres ved inngangen til TveitLAN.

  • Kun betalende deltagere og registrerte gjester kommer inn på våre arrangementer. Foreldre slipper inn gratis.
  • Alle former for rusmidler er forbudt. Berusede personer har ikke adgang til arrangementer i vår regi.
  • Alle former for hærverk er forbudt. Erstatningsansvar kan bli pålagt deg eller dine foresatte. Ødelegger eller skader du noe av vårt utstyr, må du erstatte dette uansett årsak.
  • Alle har ansvar for eget utstyr, og for å forsikre dette tilfredsstillende.
  • Dokumentforfalskning, i henhold til norsk lov, vil føre til anmeldelse.
  • Nettbruk må være i henhold til norsk lov. Hacking og “datatampering” er ulovlig.
  • All form for salg og markedføring utenom i regi av TveitLAN er strengt forbud.

Ved overtredelse
Deltagere som ikke klarer å foreholde seg til disse reglene kan bli bortvist fra arrangementet, uten mulighet for refundering av inngangspengene. Gjentatte overtredelser av reglene kan også føre til utestengelse fra videre arrangementer. Vi forbeholder oss retten til å nekte utestengte personer fra å komme inn på et hvert arrangement som foregår i vår regi. Enkelte tilfeller kan også bli politianmeldt.